fbpx

Maria Montessori – Pedagogikk og materiell

Maria Montessori sin pedagogikk består hovedsakelig av å la barna lede seg selv. Foreldre som kjenner til Montessori sin metode for læring, har som regel tatt et klart standpunkt til hvorvidt de støtter Maria Montessori sine tanker eller ikke. I Montessori sin pedagogikk inngår bruken av passende materiell.

Maria Montessori – Lege og lærer

Maria MontessoriDr. Montessori (1870-1952), ble født i Chiaravalle i regionen Marche. Hun brukte hele sitt liv til å gå imot normene. Montessori studerte for å bli lege i en tid der få kvinner gjorde det samme. Hun ble utnevnt til foreleser i en av de to lærerutdanningene, som fantes kun kvinner på den tiden. I tillegg arbeidet hun mye med funksjonshemmede barn, slik at de kunne bestå en standard eksamen som var definert for skolebarn, til tross for at de hadde det vi i dag kaller «spesielle behov».

Utdanning gjennom praktiske oppgaver

Det var etter disse erfaringene at Maria Montessori ble tilbudt å overta utdanningen av en gruppe med småbarn i et vanskeligstilt område av Roma. I denne sammenhengen innebar hennes undervisning temaer som personlig hygiene, oppgaver i hjemmet, trening og det å ta vare på planter og dyr. Hun observerte at barna var mest tilfredse når de utførte praktiske oppgaver, og at denne mer avslappede måten å lære på førte til økt selvdisiplin blant de små barna.

Kritikk rettet mot Montessori sin metode for læring

Motstandere mente at hennes metode ga lite rom for normal barnelek og sosialt samspill. Kritikken besto i at blandede aldersgrupper førte til aggresjon, og at foreldrene ble holdt utenfor læringsprosessen, slik at de ikke kunne arbeide med barnas svakheter hjemme. All denne kritikken har blitt gjentatt i stort omfang i ulike fora for oppdragelse på nettet i de senere årene. I mange tilfeller av foreldre og barna selv ut i fra deres egne erfaringer med Montessori sin metode.

Maria Montessori - Tusen lire fra ItaliaDr. Montessori sine metoder involverte bruken av sanseteknikker, som ble utviklet da hun underviste funksjonshemmede barn tidlig i sin karriere. Dette har også forårsaket kritikk. Kombinert med tanken om å la barn velge aktiviteter på eget initiativ og ikke etter fastsatte timeplaner, har det ført til at mange stiller spørsmål ved dybden av undervisningen, som barna får gjennom Montessori sine metoder. Det er allikevel viktig å huske at metodene kun er ment for grunnskolen opp til 12-årsalderen, og at læring etter dette ikke kan dekkes av Montessori-pedagogikk.

Dyrt Montessori-materiell

Det har også blitt rettet kritikk mot at Montessori-materiell er dyrt, noe som virker å gå i mot den opprinnelige tanken. Den opprinnelige tanken var jo nettopp å utdanne barn med få muligheter for læring og små ressurser. I tillegg føler mange foreldre bekymring ved at det mangler muligheter for musikalske uttrykk i den ekte Montessori-pedagogikken, stikk i strid med deres egne lykkelige minner fra barndommen.

Dr. Maria Montessori sine metoder er utbredte

Det er ingen tvil om at utradisjonelle metoder for læring har en plass i samfunnet. Ikke alle barn er akademisk sterke, og noen vil respondere bedre på praktiske oppgaver enn å pugge hovedsteder og historiske datoer. Maria Montessori sin metoder er kanskje ikke allment populære, men de er utbredte.

Få Oppdateringer på E-post!

Meld deg på nyhetsbrevet nå, og bli oppdatert straks det kommer nye innlegg.

Solo Italia vil aldri gi bort, bytte eller selge din e-postadresse til andre.
Du kan melde deg av listen når som helst.

Abboner på RSS-strøm

Du burde også lese om:
hitsTraveltop sitesPopulre norske bloggerBlopp.no